Zgromadzenie z dnia 16 maja 2005 r.

 • Uchwała Nr 8/05 Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 18/04 z dnia 15 września 2004 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
  31 KB
 • Uchwała Nr 9/05 Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
  298 KB
 • Załącznik do uchwały nr 9/05
  51 KB
 • Uchwała Nr 10/05 Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2005 oraz zasad jej opłacania.
  32 KB
 • Uchwała Nr 11/05 Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Związku na rok 2005.
  38 KB
 • Załącznik do uchwały nr 11/05
  48 KB