Uchwały Zgromadzenia w 2007 r.

 • Uchwała nr 1/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 21 marca 2007 r. W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  47 KB
 • Uchwała nr 2/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 21 marca 2007 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
  40 KB
 • Uchwała nr 3/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 21 marca 2007 r. W sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Zgromadzenia.
  43 KB
 • Uchwała nr 4/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 21 marca 2007 r. W sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Zarządu Związku.
  42 KB
 • Uchwała nr 5/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 21 marca 2007 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu.
  40 KB
 • Uchwała nr 6/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 21 marca 2007 r. W sprawie Z-cy Przewodniczącego Zarządu.
  41 KB
 • Uchwała nr 7/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 21 marca 2007 r. W sprawie wyboru członków Zarządu.
  46 KB
 • Uchwała nr 10/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 21 marca 2007 r. W sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
  70 KB
 • Uchwała nr 11/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 21 marca 2007 r. W sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych w celu określenia rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w stosunku do paracowników samorządowych zatrudnionych w jednostce budżetowej p.n. "Jednostka Realizująca Projekt Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w Dorzeczu Parsęty".
  82 KB
 • Uchwała nr 12/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 21 marca 2007 r. W sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
  50 KB
 • Uchwała nr 13/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 21 marca 2007 r. W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do sprawozdania finansowego Związku za rok 2006.
  52 KB
 • Uchwała nr 14/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 28 marca 2007 r. W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostce budżetowej p.n. "Jednostka Realizująca Projekt Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w Dorzeczu Parsęty".
  49 KB
 • Uchwała nr 15/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 28 marca 2007 r. W sprawie ustalenia składki członkowskiej na Biuro Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007 oraz zasad jej opłacania.
  78 KB
 • Uchwała nr 16/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 28 marca 2007 r. W sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  120 KB
 • Uchwała nr 17/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 28 marca 2007 r. W sprawie uchwalenia budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007.
  6 MB
 • Uchwała nr 18/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 28 marca 2007 r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007.
  979 KB
 • Uchwała nr 19/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 30 kwietnia 2007 r. W sprawie wyboru Komisji do Spraw Budżetowych.
  915 KB
 • Uchwała nr 20/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 30 kwietnia 2007 r. W sprawie
  15 MB
 • Uchwała nr 21/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 30 kwietnia 2007 r. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2006 r.
  210 KB
 • Uchwała nr 22/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 30 kwietnia 2007 r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007.
  1 MB
 • Uchwała nr 23/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 30 kwietnia 2007 r. W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu "Rozwój i promocja działalności Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Karlinie".
  21 KB
 • Uchwała nr 24/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 27 czerwca 2007 r. W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego" realizowanego w ramach Mechanizmów Finansowych EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
  35 KB
 • Uchwała nr 25/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 27 czerwca 2007 r. W sprawie odwołania z funkcji członka i POrzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku.
  19 KB
 • Uchwała nr 26/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 27 czerwca 2007 r. W sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej.
  18 KB
 • Uchwała nr 27/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 27 czerwca 2007 r. W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  19 KB
 • Uchwała nr 28/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 27 czerwca 2007 r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na sfinansowanie wydatków w ramach projektu "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty".
  51 KB
 • Uchwała nr 29/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 27 czerwca 2007 r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na sfinansowanie wydatków w ramach projektu "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty".
  48 KB
 • Uchwała nr 30/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 27 czerwca 2007 r. W sprawie ustalenia wyskokości i sposobu opłacania składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty". za 2006 r.
  59 KB
 • Uchwała nr 31/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 29 czerwca 2007 r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007
  4 MB
 • Uchwała nr 32/07 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 września 2007r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007
  1 MB
 • Uchwała nr 33/07 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 września 2007r. W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  267 KB
 • Uchwała nr 34/07 Zgromadzenia ZMIGDP z dnia 25 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do Projektów realizowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  681 KB
 • Uchwała nr 35/07 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 września 2007r. W sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej
  421 KB
 • Uchwała nr 36/07 Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2007r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007
  3 MB
 • Uchwała nr 37/07 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2007r. W sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2008
  25 MB
 • Uchwała nr 38/07 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2007r. W sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2008 oraz zasad jej opłacania
  789 KB
 • Uchwała nr 39/07 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2007r. W sprawie ustalenia wysokości i sposobu opłacania skłądki na działalność Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty"
  652 KB
 • Uchwała nr 40/07 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2007r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie wydatków przekraczających wydatki wynikające z decyzji Komisji Europejskiej w ramach projektu "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty"
  711 KB
 • Uchwała nr 41/07 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2007r. W sprawie uzasadnienia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach projektu "Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty"
  594 KB
 • Uchwała nr 42/07 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2007r. W sprawie zmian uchwały nr 10/07 z dnia 21.03.2007r. Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  349 KB
 • Uchwała nr 43/07 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2007r. W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  256 KB
 • Uchwała nr 44/07 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2007r. W sprawie odwołania członka Zarządu
  277 KB
 • Uchwała nr 45/07 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2007r. W sprawie wyboru członka Zarządu
  262 KB
 • prognoza
  145 KB