• Uchwałą Nr XVI/140/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przyjęcia dotacji i zawarcia umowy o dofinansowanie projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"
  31 KB
 • Uchwała Nr XVI/139/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) - Konkurs nr 2 /POIiŚ/9.3/2013)
  39 KB
 • Uchwała Nr XVI/138/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2014-2021
  407 KB
 • Uchwała Nr XVI/137/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na rok 2014
  312 KB
 • Uchwała Nr XV/136/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2014-2021
  599 KB
 • Uchwała Nr XV/135/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2014
  442 KB
 • Uchwała Nr XV/134/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Zwalczanie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi roślin zwierząt - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych"
  22 KB
 • Uchwała Nr XV/133/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wysokości składki na Biuro ZMiGDP na rok 2014 oraz zasad jej opłacania
  105 KB
 • Uchwała Nr XV/132/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.
  19 KB
 • Uchwała Nr XV/131/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013 ZMiGDP
  39 KB
 • Uchwała Nr XIV/130/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do budowy Kontraktu Samorządowego na terenie Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich
  38 KB
 • Uchwała Nr XIV/129/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na 2014 r.
  37 KB
 • Uchwała Nr XIV/128/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2014-2021
  359 KB
 • Uchwała Nr XIV/127/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2014 r.
  299 KB
 • Uchwała Nr XIV/126/14 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich"
  49 KB