• Uchwała Nr VII/48/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2021-2028
  1 MB
 • Uchwała Nr VII/47/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2021
  4 MB
 • Uchwała Nr VII/46/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej ba Biuro ZMiGDP na rok 2021 oraz zasad jej opłacania
  341 KB
 • Uchwała Nr VII/45/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu przystępowania przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do projektów realizowanych przez ZMiGDP
  282 KB
 • Uchwała Nr VII/44/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na realizację projektu pn."Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty"
  287 KB
 • Uchwała Nr VII/43/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2020-2027
  1 MB
 • Uchwała Nr VII/42/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2020
  744 KB
 • Uchwała Nr VI/41/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu ZMiGDP z tytuły wykonania budżetu za rok 2019
  195 KB
 • Uchwała Nr VI/40/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. ZMiGDP
  202 KB
 • Uchwała Nr VI/39/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2020-2028
  1 MB
 • Uchwała Nr VI/38/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania "Budowa ogrodu naukowo-przyrodniczego w OEE w Lipiu" w ramach projektu "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"
  210 KB
 • Uchwała Nr V/37/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2020-2027
  1 MB
 • Uchwała Nr V/36/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2020
  719 KB
 • Uchwała Nr V/35/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2020 oraz zasad jej opłacania
  335 KB
 • Uchwała Nr V/34/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"
  201 KB
 • Uchwała Nr V/33/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu " LIFE Parsęta - ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk na obszarze natura 2000 Dorzecze Parsęty"
  202 KB
 • Uchwała Nr V/32/20 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty"
  202 KB
 • wpf_04.pdf
  1 MB