• Uchwała Nr XI/68/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2022-2029
  441 KB
 • Uchwała Nr XI/67/21 Zgromadzenie ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2022
  3 MB
 • Uchwała Nr XI/66/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2022 oraz zasad jej opłacania
  412 KB
 • Uchwała Nr XI/65/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2021-2029
  502 KB
 • Uchwała Nr XI/64/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2021
  773 KB
 • Uchwała Nr XI/63/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. zamieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizacje projektu pn."Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty'
  285 KB
 • Uchwała Nr XI/62/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia środków z NFOŚiGW w związku z realizacją projektu "LIFE 4 RIVERS"
  203 KB
 • Uchwała Nr X/61/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 09 września 2021 r. w sprawie wpf ZMiGDP na lata 2021-2029
  1 MB
 • Uchwała Nr X/60/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 09 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2021
  481 KB
 • Uchwała Nr X/59/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 09 września 2021 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "LIFE RIVERS - ochrona i odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny poprzez odtworzenie i monitoring ekosystemów rzecznych"
  25 KB
 • Uchwała Nr IX/58/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu ZMiGDP z tytułu wykonania budżetu za rok 2020
  195 KB
 • Uchwała Nr IX/57/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. ZMiGDP
  200 KB
 • Uchwała Nr IX/56/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2021-2029
  1 MB
 • Uchwała Nr IX/55/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2021
  467 KB
 • Uchwała Nr IX/54/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki lub kredytu na realizację projektu pn. "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"
  212 KB
 • Uchwała Nr VIII/53/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2021-2028
  1 MB
 • Uchwała Nr VIII/52/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2021
  670 KB
 • Uchwała Nr VIII/51/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu pn. „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”
  287 KB
 • Uchwała Nr VIII/50/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie utraty mocy uchwały Zgromadzenia Nr VII/44/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty”
  282 KB
 • Uchwała Nr VIII/49/21 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 29.03.2021 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla gmin zrzeszonych w ZMiGDP
  204 KB