• Uchwała Nr XV/87/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2023
  557 KB
 • Uchwała Nr XV/86/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2023-2033
  1 MB
 • Uchwała Nr XV/85/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2023
  6 MB
 • Uchwała Nr XV/84/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2023 oraz zasad jej opłacania
  743 KB
 • Uchwała Nr XV/83/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2022-2033
  2 MB
 • Uchwała Nr XV/82/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2022
  678 KB
 • uchwała Nr XIV/81/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ;ub kredytu na realizację projektu pn. "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne"
  279 KB
 • Uchwała Nr XIV/80/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu pn. "Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty"
  279 KB
 • Uchwała Nr XIV/79/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2022-2033
  1 MB
 • Uchwała Nr XIV/78/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2022
  607 KB
 • Uchwała Nr XIII/77/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22.06.2022 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu ZMiGDP z tytułu wykonania budżetu za rok 2021
  195 KB
 • Uchwała Nr XIII/76/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22.06.2022 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  200 KB
 • Uchwała Nr XIII/75/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22.06.2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2022-2029
  1 MB
 • Uchwała Nr XIII/74/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22.06.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2022
  565 KB
 • Uchwała Nr XIII/73/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22.06.2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2022 oraz zasad jej opłacania
  264 KB
 • Uchwała Nr XIII/72/22 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22.06.2022 r. w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu „Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu”
  208 KB
 • Uchwała Nr XIV/81/22 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki lub kredytu na realizacje projektu pn. "Pomerania - atrakcje przyrodnicze i kulturalne"
  279 KB
 • Uchwała Nr XIV/80/22 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu pn. "Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty"
  279 KB
 • Uchwała Nr XIV/79/22 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2022-2033
  1 MB
 • Uchwała Nr XIV/78/22 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2022
  607 KB
 • Uchwała Nr XII/71/22 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 marca 2022 w sprawie przystąpienia ZMiGDP do przetargu ustnego na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa na okres 10 lat z przeznaczeniem na amatorski połów ryb oraz cele rekreacyjne
  2 MB
 • Uchwała Nr XII/70/22 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2022-2029
  632 KB
 • Uchwała Nr XII/69/22 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 24 marca 2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2022
  374 KB