Tytuł (nazwa nadana zamówieniu): Dostawa bezzałogowego statku powietrznego, pionowego startu wraz ze szkoleniem.

Szczegóły dostępne pod linkiem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/179234

Wybór Wykonawcy

  • wyborwykonawcydron.pdf
    14 KB