Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZDPII.271.1.2.2023:

Przebudowa urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb i minogów na rzece Perznica.

1.    Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b1e54a6-da93-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 2.    Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-4b1e54a6-da93-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b