Postępowanie o udzielenie zamówienia ZDPII.271.1.5.2023:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 600 000,00zł.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8c9b6188-9428-11ee-ba3b-4e891c384685