Budżet 2007

  • Budżet Zwiazku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007.
    6 MB
  • Zmiana do budżetu Związku z dnia 28 marca 2007 r.
    979 KB