Budżet 2009  • Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2009 rok
    1 MB