• Uchwała nr II/21/Z/2013 składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego ZMiGDP na lata 2013-2021
  210 KB

z dnia 10.12.2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2014 r. planowanej kwoty długu publicznego ZMiGDP na lata 2013-2021

 • Uchwała Nr CXVI.519.Z.2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 10.12.2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2021 ZMiGDP w Karlinie
  115 KB
 • Uchwała Nr CXVI.518.Z.2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 10.12.2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 2014 r.
  130 KB
 • Uchwała nr CXVI.518.Z.2013 składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej ZMiGDP w Karlinie na 2014 rok
  130 KB
 • Uchwała nr CXVI.519.Z.2013 składu orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2021 ZMiGDP w Karlinie
  115 KB

Opinie RIO w 2013 r.

Opinie RIO w 2013 r.

 • Uchwała Nr II/21/Z/2013 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 15.01.2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego ZMiGDP na lata 2013-2021
  210 KB