• Uchwała Nr CVIII.479.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wpf ZMiGDP w Karlinie na lata 2015-2022
    124 KB
  • Uchwała NR II.21.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego ZMiGDP w Karlinie na lata 2014-2021
    117 KB