• Uchwała Nr CXXXI.581.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.12.2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wpf ZMiGDP
    167 KB
  • Uchwała Nr III.17.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu ZMiGDP
    75 KB