• Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 01.12.2017 r. NR CXXXII.545.Z.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018
  55 KB
 • Uchwała Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 01.12.2017 r. Nr CXXXII.544.Z.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej
  105 KB
 • Uchwała Nr XCI.382.Z.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego ZMiGDP
  93 KB
 • Uchwała Nr XC.374.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 lipca 2017 r.
  59 KB
 • Uchwała Nr XLIII.187.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwość sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2017
  55 KB
 • Uchwała Nr III.17.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  93 KB