• Uchwała Nr XCI.484.Z.2021 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej ZMiGDP na 2022 r.
  81 KB
 • Uchwała Nr XCI.483.Z.2021 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2021 w sprawie opinii do projektu uchwały o wpf ZMiGDP
  265 KB
 • Uchwała Nr II.8.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej ZMiGDP na 2021 r.
  63 KB
 • Uchwała Nr II.7.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu ZMiGDP
  128 KB