• Uchwała Nr 2.K.2022 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 12.01.2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej ZMiGDP na 2022 r.
    65 KB
  • Uchwała Nr 1.K.2022 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 12.01.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu ZMiGDP
    127 KB