• Uchwała Nr 50.138.2.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 03 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu ZMiGDP
    125 KB
  • Uchwała Nr 50.138.1.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 03 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej ZMiGDP na 2023 r.
    99 KB