Uchwały Zarządu w 2004 r.

 • Uchwała Nr 1/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2004r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku.
  30 KB
 • Uchwała Nr 2/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2004r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.
  149 KB
 • Uchwała Nr 3/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 marca 2004r.W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok.
  317 KB
 • Uchwała Nr 4/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 18 marca 2004r.W sprawie odwołania i powołania Dyrektora Biura Związku.
  14 KB
 • Uchwała Nr 5/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2004r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku.
  29 KB
 • Uchwała Nr 6/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 marca 2004r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.
  262 KB
 • Uchwała Nr 7/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 kwietnia 2004r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.
  261 KB
 • Uchwała Nr 8/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 kwietnia 2004r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku.
  31 KB
 • Uchwała Nr 9/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 13 kwietnia 2004r.W sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
  163 KB
 • Uchwała Nr 10/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 1 czerwca 2004r.W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Związku.
  14 KB
 • Uchwała Nr 11/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 19 lipca 2004r.W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  24 KB
 • Uchwała Nr 12/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2004r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku.
  41 KB
 • Uchwała Nr 13/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2004r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.
  12 KB
 • Uchwała Nr 14/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2004r.W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2004r.
  214 KB
 • Uchwała Nr 15/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2004r.W sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Stałej Komisji Przetargowej.
  166 KB
 • Uchwała Nr 16/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 sierpnia 2004r.W sprawie udzielenia Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.
  19 KB
 • Uchwała Nr 17/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2004r.W sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2005 rok.
  751 KB
 • Uchwała Nr 18/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2004r.W sprawie dysponowania rezerwą budżetową w 2004r.
  45 KB
 • Uchwała Nr 19/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2004r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku.
  13 KB
 • Uchwała Nr 20 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 listopada 2004r.W sprawie ustalenia porządku obrad Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
  25 KB
 • Uchwała Nr 21/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 listopada 2004r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.
  192 KB
 • Uchwała Nr 22/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2004r.W sprawie ustalenia miejsca, terminu i porządku obrad Zgromadzenia Związku.
  24 KB
 • Uchwała Nr 23/04 Zarządu ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2004r.W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku.
  13 KB