• Uchwała Nr XVII/95/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu ZMiGDP z tytułu wykonania budżetu za rok 2022
  197 KB
 • Uchwała Nr XVII/94/2023 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r. ZMiGDP
  201 KB
 • Uchwała Nr XVII/93/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2023-2033
  679 KB
 • Uchwała nr XVII/92/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2023
  610 KB
 • Uchwała Nr XVII/91/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
  479 KB
 • Uchwała Nr XVI/90/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki i/lub kredytu na realizację zadnia pn."termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie OEE w Lipiu"
  290 KB
 • Uchwała Nr XVI/89/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2023-2033
  1 MB
 • Uchwała Nr XVI/88/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2023
  673 KB