• Uchwała Nr XIX/110/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2024 r. w sprawie przystępienia ZMiGDP do zadania "Termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie OEE w Lipiu"
  211 KB
 • Uchwała Nr XIX/109/23 Zgromadzrnia ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany WPF ZMiGDP na lata 2024-2033
  1 MB
 • Uchwała Nr XIX/108/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenie budżetu ZMiGDP na rok 2024
  6 MB
 • Uchwała Nr XIX/107/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2024 i zasad jej opłacania
  433 KB
 • Uchwała Nr XIX/106/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2023-2033
  1 MB
 • Uchwała Nr XIX/105/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2023
  543 KB
 • Uchwała Nr XIX/104/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu „Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie Miasta Białogard”
  201 KB
 • Uchwała Nr XIX/103/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Rzeki pełne życia -edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych"
  296 KB
 • Uchwała Nr XIX/102/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przystapienia ZMiGDP do projektu "Kajakiem po Radwi i Parsęcie"
  203 KB
 • Uchwała nr XIX/101/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Ścieżkami rowerowymi po Dorzcezu Parsęty"
  204 KB
 • Uchwała Nr XIX/100/23 w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Budowa kompostowni na bioodpady na terenie ZMiGDP"
  200 KB
 • Uchwała Nr XIX/99/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do projektu "Poprawa jakości systemow selektywnego zbierania odpadow komunalnych na terenie ZMiGDP
  204 KB
 • uchwała Nr XVIII/99/23 Zgromadzenia 2023 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2023-2033
  1 MB
 • Uchwała Nr XVIII/98/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2023
  928 KB
 • Uchwała Nr XVIII/97/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 września 2023 r. w sprawie Statutu OEEw Lipiu
  315 KB
 • Uchwała Nr XVIII/96/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 września a2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu ZMiDP
  200 KB
 • Uchwała Nr XVII/95/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu ZMiGDP z tytułu wykonania budżetu za rok 2022
  197 KB
 • Uchwała Nr XVII/94/2023 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r. ZMiGDP
  6 MB
 • Uchwała Nr XVII/93/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2023-2033
  679 KB
 • Uchwała nr XVII/92/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2023
  610 KB
 • Uchwała Nr XVII/91/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
  479 KB
 • Uchwała Nr XVI/90/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki i/lub kredytu na realizację zadnia pn."termomodernizacja, rozbudowa i doposażenie OEE w Lipiu"
  290 KB
 • Uchwała Nr XVI/89/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany wpf ZMiGDP na lata 2023-2033
  1 MB
 • Uchwała Nr XVI/88/23 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej ZMiGDP na rok 2023
  673 KB