Zgromadzenie z dnia 23 kwietnia 2003 r.

 • Uchwała nr1/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 23 kwietnia 2003r.W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
  12 KB
 • Uchwała nr 2/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 23 kwietnia 2003r.W sprawie wyboru członka Zarządu.
  12 KB
 • Uchwała nr 3/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 23 kwietnia 2003r.W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok wraz z częścią opisową.
  199 KB
 • Uchwała nr 4/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 23 kwietnia 2003r.W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2002r.
  18 KB
 • Uchwała nr 5/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 23 kwietnia 2003r.W sprawie przyznania ewentualnej nagrody.
  18 KB
 • Uchwała nr 6/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 23 kwietnia 2003r.W sprawie przyjęcia zmiany programu działania Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2003 rok.
  62 KB
 • Uchwała nr 7/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 23 kwietnia 2003r.W sprawie zmian budżetu Związku na rok 2003.
  67 KB