Zgromadzenie z dnia 24 października 2003 r.

 • Uchwała nr 8/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 października 2003rW sprawie nieodpłatnego nabycia.
  16 KB
 • Uchwała nr 9/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 października 2003r.W sprawie obciążenia nieruchomości.
  20 KB
 • Uchwała nr 10/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 października 2003r.W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dorzecza Parsęty w Lipiu"
  30 KB
 • Uchwała nr 13/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 października 2003r.W sprawie zmiany budżetu Związku w 2003r.
  163 KB
 • Uchwała nr 14/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 24 października 2003r.W sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
  20 KB