Zgromadzenie z dnia 3 grudnia 2003r.

 • Uchwała nr 15/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 3 grudnia 2003r.W sprawie wystąpienia Gminy Świdwin ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
  13 KB
 • Uchwała nr 16/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 3 grudnia 2003r.W sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji wekslem "in blanco" z klauzulą "bez protestu"
  22 KB
 • Uchwała nr 17/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 3 grudnia 2003r.W sprawie przyjęcia zmian budżetu Związku w 2003r.
  80 KB
 • Uchwała nr 18/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 3 grudnia 2003r.W sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2004 oraz zasad jej opłacania.
  21 KB
 • Uchwała nr 19/03 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 3 grudnia 2003r.W sprawie przyjęcia programu działania Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2004 rok.
  51 KB