Zgromadzenie z dnia 17 lutego 2004 r.

 • Uchwała nr 3/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2004rW sprawie uchwalenia budżetu Związku na rok 2004.
  538 KB
 • Uchwała nr 4/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2004r.W sprawie powołania i wyboru Komisji Statutowej.
  23 KB
 • Uchwała nr 5/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2004r.W sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu"
  315 KB
 • Uchwała nr 6/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2004r.W sprawie utworzenia konta jednostki budżetowej "Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu".
  31 KB
 • Uchwała nr 7/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 17 lutego 2004r.W sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty" wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW).
  52 KB