Zgromadzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r.

 • Uchwała nr 11/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2004r.W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok wraz z częścią opisową.
  334 KB
 • Uchwała nr 12/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2004r.W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2003r.
  18 KB
 • Uchwała nr 13/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2004r.Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu".
  19 KB
 • Uchwała nr 14/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2004r.W sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku.
  183 KB
 • Uchwała nr 15/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 kwietnia 2004r.W sprawie zmian budżetu Związku na rok 2004.
  131 KB