Zgromadzenie z dnia 5 stycznia 2004 r.

  • Uchwała nr 1/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 5 stycznia 2004r.W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki
    22 KB
  • Uchwała nr 2/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 5 stycznia 2004r.W sprawie obciążenia nieruchomości.
    23 KB