Zgromadzenie z dnia 22 grudnia 2005 r.

 

 • Uchwała nr 15/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2005r.W sprawie zmian budżetu Związku na rok 2005.
  125 KB
 • Uchwała nr 16/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2005r.W sprawie przyjęcia Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin oraz przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin.
  238 KB
 • Uchwała nr 17/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2005r.W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu nr INT/MV - BB - PL/A/006/04 "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw".
  22 KB
 • Uchwała nr 18/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2005r.W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu nr INT/MV - BB - PL/D/063/05 "Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko-niemieckiej".
  24 KB
 • Uchwała nr 19/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2005r.W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu nr INT/MV - BB - PL/A/064/05 "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej".
  23 KB
 • Uchwała nr 20/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 grudnia 2005r.W sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie projektu nr INT/MV - BB - PL/B/007/04 "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty".
  23 KB
 • Uchwała nr 21/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na prefinansowanie projektów z Banku Gospodarstwa Krajowego
  54 KB