Zgromadzenie z dnia 27 kwietnia 2005 r.

 • Uchwała Nr 3/05 Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok wraz z częścią opisową.
  32 KB
 • Załącznik do uchwały nr 3/05
  1 MB
 • Uchwała Nr 4/05 Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za 2004 r.
  34 KB
 • Uchwała Nr 5/05 Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości.
  29 KB
 • Uchwała Nr 6/05 Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu Związku za rok 2005.
  44 KB
 • Załącznik do uchwały nr 6/05
  354 KB
 • Uchwała Nr 7/05 Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
  29 KB