• Uchwała nr 12/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2005r.W sprawie przyjęcia Gminy Czaplinek do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
    17 KB
  • Uchwała nr 13/05 z dnia 27 września 2005r.W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku wraz z częścią opisową.
    2 MB
  • Uchwała nr 14/05 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 września 2005r.W sprawie zmian budżetu Związku na rok 2005.
    366 KB

Zgromadzenie z dnia 27 września 2005r.