• Uchwała Nr XIII/125/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie OEE w lipiu
  217 KB
 • Uchwała Nr XIII/124/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2014-2021
  1 MB
 • Uchwała Nr XIII/123/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2014 r.
  9 MB
 • Uchwała Nr XIII/122/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na 2014 r. oraz zasad jej opłacania
  126 KB
 • Uchwała Nr XIII/121/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2013-2021
  1 MB
 • Uchwała Nr XIII/120/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2013 r.
  2 MB
 • Uchwała Nr XIII/119/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb, poprzez wzmocnienie instytucjonalne organizacji chroniących środowisko"
  75 KB
 • Uchwała Nr XII/118/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn. "STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych"
  44 KB
 • Uchwała Nr XII/117/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021
  1 MB
 • Uchwała Nr XII/116/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2013 r.
  1 MB
 • Uchwała Nr XII/115/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu 'STOP niskiej emisji - nauka poprzez realizację programów edukacyjnych"
  88 KB
 • Uchwała Nr XI/114/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czrewca 2013 r. w sprawie zasad przystępowania innych jednostek, nie będących członkami ZMiGDP, do programów i projektów realizowanych przez Związek
  41 KB
 • Uchwała Nr XI/113/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2013-2013
  815 KB
 • Uchwała Nr XI/112/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2013
  5 MB
 • Uchwała Nr XI/111/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012
  472 KB
 • Uchwała Nr XI/110/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. ZMiGDP
  258 KB
 • Uchwała Nr X/109/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r.
  68 KB
 • Uchwała Nr X/108/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zakończenia likwidacji Jednostki Realizującej Projekt
  211 KB
 • Uchwała Nr X/107/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Połczyn Zdrój
  64 KB
 • Uchwała Nr X/106/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  52 KB
 • Uchwała Nr X/105/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2021.
  1 MB
 • Uchwała Nr X/104/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 r.
  871 KB
 • Uchwała Nr X/103/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Łączy nas młodzież – polsko-niemiecki folder informacyjny”
  82 KB
 • Uchwała Nr X/102/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Odnawialne Źródła Energii – potrzeba czy moda?”
  72 KB
 • Uchwała Nr X/101/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Stworzenie ekologicznego labiryntu – ciekawego miejsca rekreacji”
  68 KB
 • Uchwała Nr X/100/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Ty wyrzucasz, my segregujemy!" - zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży”
  72 KB
 • Uchwała Nr X/99/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Z naturą na Ty!” – polsko-niemieckie warsztaty fotograficzne”
  66 KB
 • Uchwała Nr X/98/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Ochrona różnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty”
  63 KB
 • Uchwała Nr X/97/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP i gmin sąsiednich”
  84 KB
 • Uchwała Nr X/96/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”
  78 KB
 • Uchwała Nr X/95/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - etap II“
  77 KB
 • Uchwała Nr X/94/13 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Zrównoważony rozwój obszaru funkcjonalnego Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”
  55 KB