• Uchwała Nr V/39/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat należności na rzecz ZMiGDP przez Gminę Połczyn Zdrój
  131 KB
 • Uchwała Nr V/38/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wpf ZMiGDP na lata 2016-2022
  640 KB
 • Uchwała Nr V/37/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2016
  4 MB
 • Uchwała Nr V/36/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2016 i zasad jej opłacania
  168 KB
 • Uchwała Nr V/35/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Transgraniczna Sieć Centrów Serwisowo - Doradczych w Euroregionie Pomerania na lata 2016 -2022"
  217 KB
 • Uchwała Nr V/34/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2015 - 2022
  679 KB
 • Uchwała Nr V/33/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2015 r.
  408 KB
 • Uchwała Nr IV/32/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30. 4.2015 r.
  29 KB
 • Uchwała Nr IV/31/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2015-2022
  536 KB
 • Uchwała Nr IV/30/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2015
  442 KB
 • Uchwała Nr IV/29/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Polsko-Norweska współpraca na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE"
  21 KB
 • Uchwała Nr III/28/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2015-2022
  348 KB
 • Uchwała Nr III/27/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2015
  389 KB
 • Uchwała Nr III/26/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014
  19 KB
 • Uchwała Nr III/25/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  36 KB
 • Uchwała Nr II/24/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.03.2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
  40 KB
 • Uchwała Nr II/23/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Nr III/21/11 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla delegatów za udział w posiedzeniach Zgromadzenia i komisjach Związku
  29 KB
 • Uchwała Nr II/22/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.03.2015 r. w sprawie ustalenia trybu przystąpienia przez Gminy będące uczestnikami ZMiGDP do Projektów realizowanych przez ZMiGDP
  70 KB
 • Uchwała Nr II/21/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.03.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetowej
  19 KB
 • Uchwała Nr II/20/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.03.2015 r. w sprawie regulaminu Komisji Budżetowej
  63 KB
 • Uchwała Nr II/19/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.03.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wpf ZMiGDP na lata 2015-2022
  433 KB
 • Uchwała Nr II/18/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2015
  620 KB
 • Uchwała Nr II/17/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizacje projektu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży"
  67 KB
 • Uchwała Nr II/16/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.03.2015 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "XIV MSK Parsęta 2015"
  38 KB
 • Uchwała Nr II/15/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.03.2015 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "VI rajd Rowerowy Szlakiem Zwiniętych Torów w Dorzeczu Parsęty"
  37 KB
 • Uchwała Nr II/14/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 30.03.2015 r. w sprawie przystąpienia ZMiGDP do projektu "Polsko-niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt Meclenburgische Kleinseenplatte oraz ZMiGDP"kani
  44 KB
 • Uchwała Nr I/13/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty należności wynikającej z umowy o współfinansowanie inwestycji "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino"
  25 KB
 • Uchwała Nr I/12/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2015-2022
  576 KB
 • Uchwała Nr I/11/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP na rok 2015
  4 MB
 • Uchwała Nr I/10/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2015 r.w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na Biuro ZMiGDP na rok 2015 oraz zasad jej opłacania
  115 KB
 • Uchwała Nr I/9/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Komisji ds Budżetowych
  22 KB
 • Uchwała Nr I/8/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku
  23 KB
 • Uchwała Nr I/7/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru członków Zarządu
  18 KB
 • Uchwała Nr I/6/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Zarządu
  15 KB
 • Uchwała Nr I/5/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu
  15 KB
 • Uchwała Nr I/4/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Zgromadzenia
  18 KB
 • Uchwała Nr I/3/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  15 KB
 • Uchwała Nr I/2/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  17 KB
 • Uchwała Nr I/1/15 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  17 KB