• Uchwała Nr I/19/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów administrowanych przez Nadleśnictwo Białogard na okres 10 lat z przeznaczeniem na amatorski połów ryb oraz na cele rekreacyjne
  455 KB
 • Uchwała Nr I/18/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia środków z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w ramach działania FENX.01.05.Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury Typ FENX.01.05.5b Zielona i niebieska infrastruktura wraz ze stosownym zapleczem – „odbetonowanie” terenów miejskich
  288 KB
 • Uchwała Nr I/17/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  283 KB
 • Uchwała Nr I/16/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2024-2033
  2 MB
 • Uchwała Nr I/15/24 Zgromadzenia MZiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2024
  762 KB
 • Uchwała Nr I/14/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 027 czerwca 2024 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z tytułu wykonania budżetu za rok 2023
  276 KB
 • Uchwała Nr I/13/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  280 KB
 • Uchwała Nr I/12/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu „Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w dorzeczu Parsęty”
  287 KB
 • Uchwała Nr I/11/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu „BIO-EKO- Pomerania”
  286 KB
 • Uchwała Nr I/10/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu „EKO Pikniki w Dorzeczu Parsęty”
  283 KB
 • Uchwała Nr I/9/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu „Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty”
  283 KB
 • Uchwała Nr I/8/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czrewca 2024 r. w sprawie wyboru Komisji do spraw budżetowych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  281 KB
 • Uchwała Nr I/7/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  281 KB
 • Uchwała Nr I/6/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  283 KB
 • Uchwała Nr I/2/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  277 KB
 • Uchwała Nr I/3/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  279 KB
 • Uchwała Nr I/4/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  279 KB
 • Uchwała Nr I/5/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  280 KB
 • Uchwała Nr I/1/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  279 KB
 • Uchwała Nr XXI/122/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu „Szkoły dla Klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian”
  205 KB
 • Uchwała Nr XXI/121/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na lata 2024-2033
  2 MB
 • Uchwała Nr XXI/120/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu „Rzeki dla Klimatu” (RIVERSforCLIMATE)
  204 KB
 • Uchwała Nr XXI/119/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 marca 2024 r. w sprawieprzystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do projektu „Ochrona in-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w dorzeczu Parsęty”
  208 KB
 • Uchwała Nr XXI/118/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
  479 KB
 • Uchwała Nr XX/117/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmiany WPF ZMiGDP na lata 2024-2033
  2 MB
 • Uchwała Nr XX/116/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwaly budżetowej ZMiGDP na rok 2024
  814 KB
 • Uchwała Nr XX/115/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP
  201 KB
 • Uchwała Nr XX/114/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Zarządu
  280 KB
 • Uchwała Nr XX/113/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu
  274 KB
 • Uchwała Nr XX/112/24 r Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu
  197 KB
 • Uchwała Nr XX/111/24 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  279 KB