Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu” oraz „Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, gm. Rąbino – etap II” (przed zmianą: Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu")

  • 1__link_do_postep_dane_do_zamieszczenia_w_BIP_uuu.docx
    28 KB

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd91ccd8-b061-11ee-a06e-7a3efa199397