• Uchwała Nr 33/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Nr XIX/ /23 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu ZMiGDP w Karlinie
  701 KB
 • Uchwała Nr 32/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawiezmiany uchwały Nr 24/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku trwałego w postaci nakładów inwestcycyjnych
  635 KB
 • Uchwała Nr 31/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMIiGDP na rok 2023
  552 KB
 • Uchwała Nr 29/22 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia podstawowych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim-Parseta 1 i innych administrowanych przez ZMiGDP
  529 KB
 • Uchwała Nr 28/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia ZMiGDP
  625 KB
 • Uchwała Nr 27/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  574 KB
 • Uchwała Nr 26/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powierzenia Członkowi Zrządu wykonywania czynności zastrzeżonych dla Zarządu w postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzonych przez ZMiGDP
  203 KB
 • Uchwała Nr 25/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie organizacji udzielenia zamówień publicznych w Biurze ZMiGDP
  518 KB
 • Uchwała Nr 24/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku trwałego w postaci nakładów inwestycyjncyh wytworzonych w ramach projektu "Poprawa jakości w miastach na terenie ZMiGDP na rzecz jednostek
  230 KB
 • Uchwała Nr 23/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2023
  390 KB
 • Uchwała Nr 22/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu Związku na 2024 r.
  7 MB
 • Uchwała Nr 21/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2023
  465 KB
 • Uchwała Nr 20/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przyjęcia proejktu uchwały Zgromadzenia ZMiGDP
  1 MB
 • Uchwała Nr 19/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wytywcznych i wskaźnikow do projektu uchwału budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wpf na tok 2024 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP
  211 KB
 • Uchwała Nr 18/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2023
  385 KB
 • Uchwała Nr17/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zasad i trybu przygotowywania i prowadzenia W Biurze ZMIGDP postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł
  305 KB
 • Uchwała Nr 16/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na ropk 2023
  406 KB
 • Uchwała Nr 14/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu "Rozwój infrastruktury kajakowej..." na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji
  490 KB
 • Uchwała Nr 13/23 w sprawie nieodpłatnegi przekazania składników majatkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej..." na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia
  321 KB
 • Uchwała Nr 12/23 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu „Ochrona różnorodności..." na rzecz jednostek
  715 KB
 • Uchwała Nr 11/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia
  625 KB
 • Uchwała Nr 10/23 Zarzadu ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2023
  391 KB
 • Uchwała Nr 9/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  625 KB
 • Uchwała Nr 8/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przedstawienia informacji z przeprowadzonych postępowań przetargowych w 2022 r.
  545 KB
 • Uchwała Nr 7/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie sprawozdania finansowego ZMiGDP za 2022 r.
  201 KB
 • Uchwała nr 6/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenieZMiGDP..."
  483 KB
 • Uchwała Nr 5/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych w ramach projektu "Ochrona bioróżnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty..."
  504 KB
 • Uchwała Nr 4/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2023
  400 KB
 • Uchwała Nr 3/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDp na rok 2023
  417 KB
 • Uchwała Nr 2/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  625 KB
 • Uchwała nr 1/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. ZMiGDP w Karlinie
  215 KB