• Uchwała Nr 11/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia
  625 KB
 • Uchwała Nr 10/23 Zarzadu ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2023
  391 KB
 • Uchwała Nr 9/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  625 KB
 • Uchwała Nr 8/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przedstawienia informacji z przeprowadzonych postępowań przetargowych w 2022 r.
  545 KB
 • Uchwała Nr 7/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie sprawozdania finansowego ZMiGDP za 2022 r.
  201 KB
 • Uchwała nr 6/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenieZMiGDP..."
  483 KB
 • Uchwała Nr 5/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie rozliczenia środków finansowych w ramach projektu "Ochrona bioróżnorodności ekologicznej i ekosystemów na obszarze Dorzecza Parsęty..."
  504 KB
 • Uchwała Nr 4/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDP na rok 2023
  400 KB
 • Uchwała Nr 3/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu ZMiGDp na rok 2023
  417 KB
 • Uchwała Nr 2/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  625 KB
 • Uchwała nr 1/23 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. ZMiGDP w Karlinie
  215 KB