Zgromadzenie z dnia 15 września 2004 r.

 • Uchwała nr 16/04 Z dnia 15 września 2004 r. dot.
  0 B
 • Uchwała nr 17/04 Z dnia 15 września 2004 r. dot. przyjęcia do Związku gminy miejskiej Szczecinek
  0 B
 • Uchwała nr 18/04 Z dnia 15 września 2004 r. dot. przyjęcia zmian w statucie.
  0 B
 • Uchwała nr 19/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 września 2004r.W sprawie przyjęcia statutu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie oraz przystąpienia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do Stowarzyszenia Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie.
  293 KB
 • Uchwała nr 20/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 września 2004r.W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku wraz z częścią opisową.
  652 KB
 • Uchwała nr 21/04 Zgromadzenia ZMiGDP z dnia 15 września 2004r.W sprawie zmian budżetu Związku na rok 2004.
  275 KB