• Uchwała Nr 40/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2013 r.
  374 KB
 • Uchwała Nr 39/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  16 KB
 • Uchwała Nr 38/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2013 r.
  303 KB
 • Uchwała Nr 37/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowej wpłaty należności przez Gminę Biesiekierz
  63 KB
 • Uchwała Nr 36/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2013 r.
  306 KB
 • Uchwała Nr 35/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  668 KB
 • Uchwała Nr 34/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu na 2014 r.
  7 MB
 • Uchwała Nr 33/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2013 r.
  122 KB
 • Uchwała Nr 32/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2013
  102 KB
 • Uchwała Nr 31/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia ZMiGDP
  17 KB
 • Uchwała Nr 30/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wytycznych wskaźników do projektu uchwały budżetowej oraz informacji niezbędnych do opracowania wpf na rok 2014 dla jednostek organizacyjnych ZMiGDP
  113 KB
 • Uchwała Nr 29/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych na rzecz Gminy Karlino
  46 KB
 • Uchwała Nr 28/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na zawarcie umowy dzierżawy gazociągu
  25 KB
 • Uchwała Nr 27/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na rok 2013
  143 KB
 • Uchwała Nr 26/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013 ZMiGDP w Karlinie
  9 MB
 • Uchwała Nr 24/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia.
  165 KB
 • Uchwała Nr 23/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty" na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia
  1 MB
 • Uchwała Nr 22/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji projektu "Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia
  21 MB
 • Uchwała Nr 22/12 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych wytworzonych w ramach realizacji proejktu "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w dorzeczu Parsęty" na rzecz jednostek uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia
  21 MB
 • Uchwała Nr 21/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Nr 59/06 z dnia 11.12.2006 r. w sprawie regulaminu ZFŚS ZMiGDP
  271 KB
 • Uchwała Nr 20/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds realizacji projektu
  1 MB
 • Uchwała Nr 19/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  5 MB
 • Uchwała Nr 18/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian do budżetu ZMiGDP na 2013 r.
  867 KB
 • Uchwała Nr 17/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych ZMiGDP za 2012 r.
  410 KB
 • Uchwała Nr 16/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia łącznych sprawozdań finansowych JRP za 2012 r.
  340 KB
 • Uchwała Nr 15/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych OEE w Lipiu za 2012 r.
  345 KB
 • Uchwała Nr 14/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Biura Związku za 2012 r.
  324 KB
 • Uchwała nr 13/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia uchwał Zgromadzenia
  18 KB
 • Uchwała nr 12/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura I. Czerniec do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
  24 KB
 • Uchwała nr 11/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Przewodniczącemu Zarządu W. Miśko do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
  26 KB
 • Uchwała nr 10/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie organizacji udzielenia zamówień publicznych w Biurze ZMiGDP
  488 KB
 • Uchwała nr 9/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Związku
  615 KB
 • Uchwała nr 8/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Biura
  28 KB
 • Uchwała nr 7/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych na rzecz Gminy Karlino
  219 KB
 • Uchwała nr 6/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z przebiegu i zakończenia likwidacji JRP
  208 KB
 • Uchwała nr 5/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia spprawozdań finansowych JRP za okres od 01 września 2012 do 31 grudnia 2012 r.
  516 KB
 • Uchwała nr 4/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Przewodniczącego Zarządu za rok 2012
  2 MB
 • Uchwała nr 3/13 Zarzadu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzonych postępowań prztergowych w 2012 r.
  325 KB
 • Uchwała nr 2/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu ZMiGDP w Karlinie
  15 MB
 • Uchwała nr 1/13 Zarządu ZMiGDP z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian do budżetu na 2013 r.
  80 KB

Uchwały Zarządu w 2013 r.