• Uchwała Nr 8/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  625 KB
 • Uchwała Nr 7/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2024
  399 KB
 • Uchwała Nr 6/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. ZMiGDP w Karlinie
  3 MB
 • Uchwała Nr 5/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Nr XX/ /24 Zgromadzenia ZMiGDP w Karlinie z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ZMiGDP na lata 2024-2033
  194 KB
 • Uchwała Nr 4/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie podziału rezerwy ogólnej i zmian w planie wydatków budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2024
  404 KB
 • Uchwała Nr 3/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty do wykonywania czynności w postępowaniach o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.n
  197 KB
 • Uchwała Nr 2/24 Zarądu ZMiGDP z dnia 21 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącej Zarządu upoważnienia do składania oświadczeń woli
  195 KB
 • Uchwała Nr 1/24 Zarządu ZMiGDP z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  625 KB