Wybór oferty

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 • Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_material_zarybieniowy_ver_e17.docx
  27 KB
 • Zalacznik_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_material_zarybieniowy_ver_e17.docx
  55 KB
 • Zalacznik_formularz_oferty_material_zarybieniowy_ver_e17.docx
  58 KB
 • W_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_postepowania_e17.docx
  27 KB
 • Zalacznik_umowa_material_zarybieniowy_e17.docx
  70 KB