Uchwały Zarządu w 2006 r.

 • Uchwała nr 1/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 stycznia 2006r. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Skarbnika Zwiazku
  25 KB
 • Uchwała nr 2/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 20 lutego 2006r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  175 KB
 • Uchwała nr 3/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 20 lutego 2006r. W sprawie ustalenia liczby etatów w Biurze Związku
  287 KB
 • Uchwała nr 4/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 13 marca 2006r. W sprawie zmiany składy Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  35 KB
 • Uchwała nr 6/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 20 marca 2006r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  306 KB
 • Uchwała nr 7/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 20 kwietnia 2006r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzęcza Parsęty
  26 KB
 • Uchwała nr 8/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 maja 2006r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego zawierania w imieniu Związku umów o pracę z osobami zatrudnionymi na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty", wypowiedzenia tych umów i ich rozwiązania
  62 KB
 • Uchwała nr 9/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 maja 2006r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla Rejonu I Białogard, Rejonu II Kołobrzeg oraz Rejonu III Szczecinek
  60 KB
 • Uchwała nr 10/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 maja 2006r. W sprawie potwierdzenia Zakładowego Planu Kont dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  3 MB
 • Uchwała nr 11/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 maja 2006r. W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz zmiany struktury organizacyjnej Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  673 KB
 • Uchwała nr 12/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 maja 2006r. W sprawie zatwierdzenia procedur dla Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  133 KB
 • Uchwała nr 13/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 10 lipca 2006r. W sprawie zmiany składu Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  45 KB
 • Uchwała nr 14/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 10 lipca 2006r. W sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej na "Pomoc Techniczną dla POK" dla Projektu "Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty"
  59 KB
 • Uchwała nr 15/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 10 lipca 2006r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006
  249 KB
 • Uchwała nr 16/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 10 lipca 2006r. W sprawie przekazania majątku, udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
  382 KB
 • Uchwała nr 17/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 4 sierpnia 2006r. W sprawie zmiany struktury organizacyjnej i zwiększenia liczby etatów dla Jednostki Realizującej Projekt
  123 KB
 • Uchwała nr 18/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 sierpnia 2006r. W sprawie delegowania Dyrektora Biura Związku
  32 KB
 • Uchwała nr 19/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 sierpnia 2006r. W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Biura Związku
  30 KB
 • Uchwała nr 20/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 sierpnia 2006r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Biura Związku
  29 KB
 • Uchwała nr 21/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 sierpnia 2006r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gin Dorzecza Parsęty na 2006 rok
  273 KB
 • Uchwała nr 22/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 sierpnia 2006r. W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za pierwsze półrocze 2006r. wraz z częścią opisową
  5 MB
 • Uchwała nr 23/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 sierpnia 2006r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  27 KB
 • Uchwała nr 24/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 31 sierpnia 2006r. W sprawie Doraźnej Komisji Przetargowej na Pomoc Techniczną dla POK dla Projektu Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu parsęty
  54 KB
 • Uchwała nr 25/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 października 2006r. W sprawie zmiany składu Stałej Komisji Przetargowej dla przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
  55 KB
 • Uchwała nr 26/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 października 2006r. W sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej na "Dostawę Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania - "Wrota Parsęty"- Usługi i Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego na Terenie Dorzecza Parsęty. Przetarg I"
  44 KB
 • Uchwała nr 27/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 października 2006r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiazki Dyrktora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej"
  36 KB
 • Uchwała nr 28/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 października 2006r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu "Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w celu rozwoju współpracy polsko - niemieckiej"
  39 KB
 • Uchwała nr 29/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 października 2006r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu "Zagospodarowanie Turystyczne Obszarów Cennych Przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty"
  37 KB
 • Uchwała nr 30/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 października 2006r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dkoumentów dotyczących realizacji Projektu "Subregionalny program rewitalizacji miast, gmin i powiatów Dorzecza Parsęty na bazie polsko - niemieckiego markowego produktu turystycznego "Szlak Solny""
  40 KB
 • Uchwała nr 31/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 października 2006r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upowaznienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji Projektu "Centrum Obsługi i Doradztwa dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw"
  35 KB
 • Uchwała nr 32/06 Zarządu ZMiGDP z dnia 5 października 2006r.W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec upoważnienia do podpisywania i parafowania dokumentów dotyczących realizacji projektu "Wrota Parsęty - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty"
  19 KB
 • Uchwała nr 33/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 października 2006r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec oraz pełniącej obowiązki Skarbnika Agnieszce Tetloch pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie Projektu "Wrota Parsęty na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego"
  38 KB
 • Uchwała nr 34/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 października 2006r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  211 KB
 • Uchwała nr 35/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 października 2006r. W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" w Karlinie
  31 KB
 • Uchwała nr 36/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 października 2006r. W sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej dla Rejonu I Białogard
  54 KB
 • Uchwała nr 37/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 października 2006r. W sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej dla Rejonu II Kołobrzeg
  39 KB
 • Uchwała nr 38/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 października 2006r. W sprawie powołania Doraźnej Komisji Przetargowej dla Rejonu III Szczecinek
  39 KB
 • Uchwała nr 39/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 5 października 2006r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006
  106 KB
 • Uchwała nr 40/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie odwołania Skarbnika Związku
  25 KB
 • Uchwała nr 41/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie powołania Skarbnika Związku
  24 KB
 • Uchwała nr 42/06 Zarządu ZMiGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Dyrektora Biura Iwonie Czerniec oraz Skarbnikowi Jerzemu Pszczelińskiemu pełnomocnictwa do dysponowania środkami pożyczki na prefinansowanie projektu "Wrota Parsęty" na rachunku Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Banku Gospodarstwa Krajowego
  21 KB
 • Uchwała nr 43/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
  163 KB
 • Uchwała nr 44/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie delegowania dwóch członków Zarządu do wykonywania bezpośrednich czynności zarezerwowanych postanowieniami Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej do kompetencji Zarządu
  32 KB
 • Uchwała nr 45/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007
  85 KB
 • Uchwała nr 46/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych Biura ZMiGDP
  192 KB
 • Uchwała nr 47/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie powołania biegłego z zakresu prawa w celu pozyskiwania specjalistycznej wiedzy w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępwania o udzielenie zamówienia na: "Usługi inżyniera kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane ujęte w projekcie "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" obejmującym zadania inwestycyjne na obszarze działania Spółki Operatorskiej Rejon I - Białogard"
  51 KB
 • Uchwała nr 48/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie powołania biegłego z zakresu prawa w celu pozyskiwania specjalistycznej wiedzy w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępwania o udzielenie zamówienia na: "Usługi inżyniera kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane ujęte w projekcie "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" obejmującym zadania inwestycyjne na obszarze działania Spółki Operatorskiej Rejon II - Kolobrzeg"
  51 KB
 • Uchwała nr 49/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie powołania biegłego z zakresu prawa w celu pozyskiwania specjalistycznej wiedzy w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępwania o udzielenie zamówienia na: "Usługi inżyniera kontraktu dla kontraktów na roboty budowlane ujęte w projekcie "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" obejmującym zadania inwestycyjne na obszarze działania Spółki Operatorskiej Rejon III - Szczecinek"
  51 KB
 • Uchwała nr 50/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej Obowiązki Dyrektora jednostki budżetowej - Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno -Ściekowa w Dorzeczu Parsęty"
  51 KB
 • Uchwała nr 51/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie udzielenia pełniącej Obowiązki Dyrektora jednostki budżetowej - Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno -Ściekowa w Dorzeczu Parsęty" upoważnienia do jej reprezentowania
  45 KB
 • Uchwała nr 52/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsety"
  700 KB
 • Uchwała nr 53/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie zatwierdzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Jednostki Realizującej Projekt "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty"
  2 MB
 • Uchwała nr 54/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 30 października 2006r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006
  196 KB
 • Uchwała nr 55/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 6 grudnia 2006r. W sprawie zmiany uchwały Nr 36/06 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  130 KB
 • Uchwała nr 56/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 6 grudnia 2006r. W sprawie zmiany uchwały Nr 37/06 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  65 KB
 • Uchwała nr 57/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 6 grudnia 2006r. W sprawie zmiany uchwały Nr 38/06 Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  66 KB
 • Uchwała nr 58/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 11 grudnia 2006r. W sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Miast i Gmin Pomorza Środkowego
  53 KB
 • Uchwała nr 59/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 11 grudnia 2006r. W sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  244 KB
 • Uchwała nr 60/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 11 grudnia 2006r. W sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzacych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu"
  404 KB
 • Uchwała nr 61/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 11 grudnia 2006r. W sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
  242 KB
 • Uchwała nr 62/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 11 grudnia 2006r. W sprawie wprowadzenia do uzytku wewnętrznego instrukcji kontroli jednostek organizacyjnych Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  255 KB
 • Uchwała nr 63/06 Zarządu ZMiGDP z dnia 11 grudnia 2006r. W sprawie przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
  74 KB
 • Uchwała nr 64/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 11 grudnia 2006r. W sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
  25 KB
 • Uchwała nr 65/06 Zarządu ZMIGDP z dnia 19 grudnia 2006r. W sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2006
  368 KB